top of page

Remote learning support

Public·7 members
Gregory Rozhkov
Gregory Rozhkov

InstrukcjeInstrukcja obsługi zgubiona? Nie ma problemu! Dla naszych produktów Countryside, K-Classic, MyProject, Kidland, Liv & Bo, Newcential lub SWITCH ON zebraliśmy tutaj dla Państwa wszystkie ważne informacje. Do niektórych artykułów znajdziesz również instrukcje montażu.
InstrukcjeInstrukcje wykonywalne, które inicjują akcje. Te instrukcje mogą wywoływać metodę lub funkcję i mogą pętli lub rozgałęzić się za pomocą bloków kodu. Instrukcje wykonywalne obejmują instrukcje przypisania, które przypisują wartość lub wyrażenie do zmiennej lub stałej.


Sprawdź nasze instrukcje. Zobacz jak w łatwy i szybki sposób możesz złożyć nasze systemy. Szukasz filmów montażowych KLIK. Szukasz rozwiązania, ale nie wiesz co wybrać? Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi.


W poniższej zakładce znajdują się instrukcje obsługi do produktów Hama, dzięki temu możesz mieć potrzebną instrukcję zawsze pod ręką. UWAGA! Instrukcje wielojęzyczne. W panelu sterownia po lewej stronie można wybrać odpowiedni język w celu ograniczenia wyników wyszukiwania.


Pierwsza działa tak jak brzmi (z ang. if=jeżeli). Instrukcja ta sprawdza warunek i jeśli jest on prawdziwy to wykonywane są instrukcje w jej ciele, jeśli nie to są pomijane. Możemy również skorzystać ze słowa else, które pozwoli na wykonanie innych instrukcji w wypadku, gdy warunek jest fałszywy. Schemat wygląda następująco:


Jako parametr podajemy liczbę całkowitą, a następnie sprawdzane są kolejne przypadki, jeśli liczba==1 to wykonane zostaną jakieś_instrukcje1, jeżeli liczba==2, to jakieś_instrukcje2 itd. Należy tutaj szczególną uwagę zwrócić na instrukcję przerywającą break , która powoduje przerwanie wykonywania bloku case. Jej pominięcie spowoduje, że wykonane zostaną także wszystkie instrukcje znajdujące się poniżej, bez względu na to, czy będą pasowały do zmiennej liczba , czy też nie. Po słowie kluczowym default następują instrukcje, które mają się wykonać, jeżeli żaden z przypadków nie będzie pasował do parametru. Umieszczanie bloku default nie jest obowiązkowe. Instrukcję switch można sobie wyobrazić tak:


Czy jest możliwość do jednego case przypisać kilka wartości? Czy muszę rozpisywać wszystkie możliwe wartości w osobnych caseach nawet jeśli dla niektórych z nich instrukcje się pokrywają?


C jest językiem imperatywnym - oznacza to, że instrukcje wykonują się jedna po drugiej w takiej kolejności w jakiej są napisane. Aby móc zmienić kolejność wykonywania instrukcji potrzebne są instrukcje sterujące. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page